act
โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7
“Thailand 4.0 Green power Plant” ประจำปี 2561
รายละเอียดโครงการ ดาวโหลดใบสมัคร รายงานการออกแบบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 2 มีนาคม 2561 (จำกัด 24 ทีม)


อบรมเทคนิคการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯและแถลงกติกา 14 มีนาคม 2561
แข่งขัน 22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รูปแบบการแข่งขัน


การแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยทำการแข่งขันครั้งละ 2 ทีม พร้อมกัน 2 สนามโดยในแต่ละฝ่ายจะมีสนาม แข่งขันเป็นของตัวเอง ประกอบไปด้วยส่วนหุ่นยนต์บังคับสั่งงานและส่วนหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งแต่ละครั้งจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ ทีมที่ทำคะแนนมากกว่าคู่แข่งตามเกณฑ์การตัดสินจะถือว่าเป็นทีมที่ชนะในรอบนั้น และทีมที่ชนะได้ 2 รอบก่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะในครั้งนั้น และผ่านเข้ารอบต่อไป โดยภารกิจในการแข่งขันเป็นดังนี้

Step 1. บังคับหุ่นยนต์แบบมีผู้บังคับสั่งงาน ให้เคลื่อนที่ไปเลือกหยิบแท่งพลังงานรูปทรงต่างๆ ที่ต้องการ

Step 2. บังคับหุ่นยนต์ไปส่งแท่งพลังงานที่เลือกไว้ให้กับหุ่นยนต์อัตโนมัติ ในจุด Transfer point

Step 3. ปล่อยหุ่นยนต์อัตโนมัติเคลื่อนที่ไปวางแท่งพลังงานลงในโรงไฟฟ้าชนิดเดียวกันกับแท่งพลังงานที่หยิบมา ให้ถูกต้องตรงกัน

ข้อกำหนด

+ แต่ละทีมต้องมีหุ่นยนต์ 2 ตัวคือหุ่นยนต์แบบมีผู้บังคับสั่งงาน และหุ่นยนต์อัตโนมัติ

+ ต้องใช้หุ่นยนต์แบบมีผู้บังคับสั่งงาน ที่ได้รับในการฝึกอบรมฯ ในโครงการนี้เท่านั้น

+ในกรณีที่สถาบันการศึกษาเดียวกันมีทีมเข้าแข่งขันมากกว่า 1 ทีม จะไม่อนุญาตให้ใช้หุ่นยนต์หรือชิ้นส่วนใดๆ ของหุ่นยนต์ร่วมกัน

รางวัลในการแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ -- เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 -- เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -- เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 -- เงินรางวัล 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ


เงินสนับสนุน ทีมละ 1,000.- บาท
สำหรับ 16 ทีมแรกที่สมัคร เข้าร่วมอบรมและแข่งขัน