act
โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6
“Green Energy Go” ประจำปี 2560
รายละเอียดโครงการ

23 สิงหาคม 2560 -- อาคารนวัตกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รูปแบบการแข่งขัน


การแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยทำการแข่งขันครั้งละ 2 ทีม พร้อมกัน 2 สนามโดยในแต่ละฝ่ายจะมีสนาม แข่งขันเป็นของตัวเอง ประกอบไปด้วยส่วนหุ่นยนต์บังคับสั่งงานและส่วนหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งแต่ละครั้งจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ ทีมที่ทำคะแนนมากกว่าคู่แข่งตามเกณฑ์การตัดสินจะถือว่าเป็นทีมที่ชนะในรอบนั้น และทีมที่ชนะได้ 2 รอบก่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะในครั้งนั้นและได้ผ่านเข้ารอบต่อไป โดยภารกิจในการแข่งขันเป็นดังนี้

Step 1. บังคับหุ่นยนต์แบบมีผู้บังคับสั่งงาน ให้เคลื่อนที่ไปเลือกหยิบแท่งพลังงานที่ต้องการ (กล่องลูกบาศก์ ขนาด 5X5X5 ซม. )

Step 2. บังคับหุ่นยนต์ไปส่งแท่งพลังงานที่เลือกไว้ให้กับหุ่นยนต์อัตโนมัติ ในจุด Transfer point

Step 3. หุ่นยนต์อัตโนมัติเคลื่อนที่ไปวางแท่งพลังงานลงในโรงไฟฟ้าชนิดเดียวกันกับแท่งพลังงานที่หยิบมา ให้ถูกต้องตรงกัน

ข้อกำหนด

+ ต้องใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเดียวกันกับหุ่นยนต์ที่ใช้ฝึกอบรมในโครงการนี้เท่านั้น

+ในกรณีที่สถาบันการศึกษาเดียวกันมีทีมเข้าแข่งขันมากกว่า 1 ทีม จะไม่อนุญาตให้ใช้หุ่นยนต์หรือชิ้นส่วนใดๆ ของหุ่นยนต์ร่วมกัน

รางวัลในการแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ -- เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 -- เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -- เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 -- เงินรางวัล 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย -- เงินรางวัล 1,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ


เงินสนับสนุน ทีมละ 2,000.- บาท
สำหรับ 16 ทีมแรกที่สมัคร เข้าร่วมอบรมและแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขัน