รายชื่อทีมได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ

*** หมายเหตุ การประกาศรายชื่อเรียงตามลำดับการรับสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์
อันดับ ชื่อทีม สถาบัน
1 ดอกจาน_Robot_1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2 ดอกจาน_Robot_2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3 The hazzad RC No.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4 The hazzad RC No.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5 Speed Robot Et มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6 ศิษย์หลวงพ่อวัดพระศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7 ทากเป็นตะคริว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8 ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Still มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9 ลูกเจ้าแม่คลองประปา The First Class มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10 Brain Storm New Blood มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
11 Brain Storm Secrets มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
12 RoboAC DIY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13 มังกรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14 IND.DRAGON Robot : The Exit มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15 IND.DRAGON Robot : DC มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16 AMAZING มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
17 iRAP หมี่เกี๊ยวหมูกรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18 iRAP หมี่เกี๊ยวหมูแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19 Spinal IE.Tech 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20 Spinal IE.Tech 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
21 LUCIANO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
22 UNROBOT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
23 ทีมงานบ่าวไทบ้าน fc วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
24 Mechathonics VRU มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์
25 The last Automation มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์
26 ลูกเจ้าฟ้า Gen.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์
27 Spinal IE.Tech 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28 CRU591 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29 CRU592 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
30 CEO MISSION I มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
31 CEO MISSION II มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เส้นทางการแข่งขัน

 

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรสาร 02-5138052

crurobot@gmail.com

elecnet.chandra.ac.th

ผู้ประสานงาน

อาจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์

โทรศัพท์ 02-9426800 ต่อ 5073

มือถือ 089-402-5249

j_vichai@yahoo.com