• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม