• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ชี้แจงกติกาซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ 8

การชี้แจงกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม